Ondersteuning Stichting Blied

Om ’t Bliedhuus te realiseren is veel geld nodig. Veel meer dan uit eigen financiële middelen opgebracht kan worden.

Met hulp van sponsoring  kunnen wij bijvoorbeeld gemeenschappelijke ruimtes en de tuin rondom de woning inrichten.

Wij hopen dat u wilt helpen met uw gift of sponsoring. In welke vorm of omvang dan ook. Dit kan u doen door:

– ons initiatief op materiële wijze te ondersteunen;

– of op geldelijke wijze te sponsoren door uw giften te storten op bankrekening NL75 ABNA 0473 0588 98;

– of door donateur te worden.

 

Voor verdere informatie zullen wij u op graag op het opgegeven -adres of telefoonnummer benaderen.

uw naam (verplicht)

uw e-mail adres (verplicht)

uw telefoon nr (verplicht)

 


Archief