Stichting blied

Stichting-Blied_logo

 

De “Stichting Blied’ is opgericht door de ouders van zes jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

De akte van oprichting heeft plaats gevonden op 19 maart 2001

De Stichting Blied heeft als doel:
• het voorzien in de woonbehoefte en de verzorging van personen die daartoe zelf niet goed in staat zijn;
• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdend of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles zonder winstoogmerk

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren en in stand houden van een huis voor mensen met beperkte geestelijke en/of lichamelijke mogelijkheden

Het secretariaat van de Stichting Blied is gevestigd op de Leemkuil 3 1791 LC Den Burg

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter Marijan van der Ploeg
M. 06 137 181 05
E. mcdvanderploeg@gmail.com

Secretaris Jacob Jan Zijm
M. 06 313 979
E. j.zijm@kpnplanet.nl

Penningmeester Angelique de Kievith
M. 06 535 294 43
E. penningmeesterbliedhuus@gmail.com

Lid Donja Witte
M. 06 219 03 260
E. donjawitte@jancazegers@kpnmail.nl

Lid Hans Westerlaken
M. 06 573 95 020
E. hrw@texel.com


Archieven